29.12.06

Best of Kivilinna DigiTiiger

Aasta lõpp on kokkuvõtete tegemise aeg. Vaatasin üle Google Analytics'i statistika, kust selgus, et Kivilinna DigiTiigri ajaveebis enimloetud artiklid on:
 1. Screencast: VIKO e-õppekeskkonna kasutamine
 2. Omapärane Mendelejevi tabel
 3. Screencast: Excel: Tabelite vahesummad
 4. Screencast: Excel: Andmete sorteerimine
 5. Ameerika avastati 1 sekund tagasi
 6. Screencast: Excel: Liigendtabeli loomine
 7. Screencast: Excel: Sektordiagrammi loomine
 8. Ekraaniviisor: Inspiratsioonitarkvara Kidspiration kasutusjuhend (1.moodul)
 9. Screencast: Word: Sisukorra moodustamine
 10. Screencast: Word: Kuidas paigutada teksti tulpadesse?

Tabel ei kajasta küll kogu tõde (esileheartikleid ei loeta) aga mingi ülevaate see annab. Tundub, et ülaloleva edetabeli moodustumisele on oluliselt kaasa aidanud see, et tabelis olevad artiklid on omavahel linkidega seotud.

Inimesed on siia lehele jõudnud järgmiste veebikeskkondade kaudu:

 1. blog.tr.ee
 2. aadressi otse brauserisse trükkides
 3. kivilinn.tartu.ee
 4. digitiiger.blogspot.com
 5. google
 6. zope.eenet.ee
 7. netvibes.com
 8. neti.ee
 9. elgg.net
 10. e-kool.kivilinn.tartu.ee

Tänan kõiki lugejaid, kohtumiseni uuel aastal!

Kivilinna DigiTiiger

17.12.06

Mõistekaartide ja ideekaartide galerii

DigiTiigri 5. moodulis on pikemalt juttu mõistekaartidest (concept maps):
Mõistekaart ehk märksõnaskeem on suurepärane strateegia olulise sõnavara ja põhiterminite õpetamiseks mistahes aines. Mõistekaardi abil saab verbaalse teksti esitada visuaalselt. Kaart koosneb mõistetest (sõnadest), mis on tavaliselt ümbritsetud ringidest või kastidest ja joontest, mis ühendavad erinevaid mõisteid. Mõistekaardi koostamine võimaldab koostajal teadmisi struktureerida.

Leidsin aadressilt http://www.topicscape.com/mindmaps/ mahuka mõistekaartide ja ideekaartide galerii, kust võib leida nii käsitsi kui ka arvuti vahendusel koostatud kaarte. Vaatamist-uurimist tükiks ajaks.

28.11.06

Ekraaniviisor: Inspiratsioonitarkvara Kidspiration kasutusjuhend (4. moodul)

Inspiratsioonitarkvara Kidspiration kasutusjuhendi viimases moodulis õpid, kuidas kasutada, luua ja salveastada tegevusi (ehk sisuliselt töölehti).
4. moodulis õpid, kuidas:
 • Avada uut tegevust
 • Võimaldada õpetaja menüü kasutamist
 • Lisada interneti hüperlinki
 • Luua õpetaja sümbolitLukustada sümbolit
 • Kuulata diagrammi ideesid
 • Lindistada sõnu või juttu
 • Oma tööd printida
 • Oma projekti tegevusena salvestada kasutades Tegevuse Abimeest (Activity Wizard)

Vaata ka:

Juhendi koostamisel on kasutatud materjale aadressilt http://www.hot.ee/kidspirat/

Ekraaniviisor: Inspiratsioonitarkvara Kidspiration kasutusjuhend (3. moodul)

Selles moodulis vaatame lähemalt elementide grupeerimise võimalusi Kidspirationi abil.

Selles moodulis õpid kuidas:

 • Alustada uut diagrammi
 • Salvestada oma tööd
 • Lisada Supergrupi kategooriat
 • Luua uus Supergrupi kujund
 • Lisada pealkirja Supergrupi kategooriale
 • Muuta Supergrupi kategooria värve
 • Eemaldada sümboleid Supergrupi kategooriast
 • Vaadelda Supergrupi kategooriaid Kirjutamisvaates
 • Sulgeda projekti ja pöörduda tagasi Kidspirationi Starterisse

Vaata ka:

Juhendi koostamisel on kasutatud materjale aadressilt http://www.hot.ee/kidspirat/

27.11.06

Ekraaniviisor: Inspiratsioonitarkvara Kidspiration kasutusjuhend (2. moodul)

Kidspiration mõistekaartide koostamise tarkvara on mõeldud kasutamiseks madalama kooliastme õpilastele ja õpetajatele.
2. moodulis õpid, kuidas:

 • Avada projekti
 • Lülituda ümber
 • Kirjutamisvaatesse
 • Lisada ideid
 • Muuta ideede tasandit
 • Muuta ideede järjekorda
 • Muuta teksti välimust
 • Peita joontega paberit
 • Muuta alajaotuse stiili
 • Lisada projektile oma nime
 • Salvestada projekti
 • Publitseerida oma projekt tekstitöötlusprogrammis

Ekraaniviisor: Inspiratsioonitarkvara Kidspiration kasutusjuhend (2. moodul)

Vaata ka:

Juhendi koostamisel on kasutatud materjale aadressilt http://www.hot.ee/kidspirat/

Ekraaniviisor: Inspiratsioonitarkvara Kidspiration kasutusjuhend (1.moodul)

Ehk siis teiste sõnadega iseõpetav juhend mõistekaartide koostamiseks Kidsporation 2 tarkvara abil. Juhend koosneb neljast moodulist:

1. Moodul õpetab kuidas:

 • Alustada uut diagrammi
 • Lisada projektile oma nime
 • Tööd salvestada
 • Diagrammile sümboleid lisada
 • Kasutada sümbolipaletti
 • Näidata ja peita sümbolite pealkirju
 • Sümbolit joonistada kasutades Sümbolivalmistaja (Symbol Maker) tööriista
 • Sümboleid liigutada
 • Sümbolite värvi muuta
 • Sümboleid omavahel seostega ühendada
 • Diagrammi üht osa eemaldada
 • Viga parandada
 • Muuta teksti väilmust kasutades erinevat teksti stiili, suurust ja värvust
 • Programmi sulgeda ja tagasi pöörduda stardi menüüsse.
Ekraaniviisor: Inspiratsioonitarkvara Kidspiration kasutusjuhend (1. moodul)
Vaata ka:

Juhendi koostamisel on kasutatud materjale aadressilt http://www.hot.ee/kidspirat/

1.11.06

Screencast: ChemSkech

ChemSkech on vabavaraline tarkvara, mis võimaldab visualiseerida keemilisi võrrandeid. Reaktsioonivõrrandide sisestamine käib vastavate keemiliste elementide ja ühendite valimise teel ning liitmisega olemasolevale. Kõiki keemilisi valemeid on võimalik vaadata ka kolmemõõtmelisena. Programm pakub ka sisestatud valemite salvestamise võimalust näiteks GIF või PDF-formaati.
Õpetajal on võimalus kasutada programmi keemiaülesannete koostamiseks, kus on vaja joonistada keerulise struktuuriga valemeid. Samuti sobib programm keemiliste ühendite kolmemõõtmeliseks visualiseerimiseks. Lühikese ekraaniviisori ChemSkech'i kasutamise kohta leiab aadressilt:

31.10.06

Screencast: Moodle

Seekordne screencast ehk ekraaniviisor on Moodlest. Moodle on üks levinumaid vabavaralisi veebipõhiseid E-õppe keskkondi. Kivilinna DigiTiiger on ka ise proovinud viia läbi koolitusi E-õppekeskkonnas Moodle ning peab tõdema, et see täiesti toimis. Artiklit ajendas kirutama Moodle kasutusjuhendite kogumik millele leidsin aadressilt:
Lehelt võib leida ekraaniviisoreid nii õpilastele kui ka õpetajatele Moodle keskkonna kasutamiseks. Mõnusat õppimist paariks tunniks.

9.10.06

Ekraanivisioon: Word 2007 uue kasutajaliidese ülevaade

Teatud asjaolude kokkusattumisel sai Kivilinna DigiTiiger võimaluse proovida Office 2007 Beta 2 kontoritarvara paketti. Seekordses ekraanivisioonis annan ülevaate Word 2007 uuest kasutajaliidesest.

Ekraanivisioon: Word 2007 uue kasutajaliidese ülevaade

6.10.06

Screencast: Word: Tabelite loomine

Tabelite loomise ekraanivisioon näitab erinevaid mooduseid, kuidas tabeleid luua. Lisaks õpid, kuidas tabeli lahtreid ühendada ja tükeldada ning kuidas tabelisse lisada ridu ja veerge.
Screencast: Tabelite loomine Wordis

Vaata ka:

2.10.06

Kogukonnatarkvara Elgg

Nagu varem lubatud, tuleb juttu vabavaralisest sotsiaalsest kogukonnatarkvarast nimega Elgg. Installeerisin tarkvara veebiserverisse ning proovisin ise järgi. Installeerimine kestis umbes 20 min. Tuli muuta mõningaid parameetreid konfiguratsioonifailides, tekitada andmebaas ning keskkond oligi kasutamisvalmis - üsna tüüpiline enamike veebikeskkondade häälestamisel.
Elgg-i kasutmisele hakkab silma, et keskkond on selgelt orienteeritud ühiste huvidega inimeste leidmisele, koondamisele ja nendevahelistele teadmiste (artiklite, failide) jagamisele.
 • Keskkonna tuumaks on ajaveebi mootor, mille abil on võimalik anda edasi informatsiooni, saada tagasisidet ja diskuteerida teemade üle.
 • Elgg-keskkonnas on võimalik igale objektile panna tag-e ehk silte või märksõnu ja ligipääsuõigusi.
 • Läbi oma huvide (mille sisestab kasutaja oma profiili) jagamise on võimalik leida teisi sarnaste kirjeldatud huvidega inimesi
 • Elgg-sisaldab failihoidlat, kuhu on võimalik faile ülesse laadida ja salvestada, samuti on võimalik lisada failidele ja kaustadele märksõnu ning ligipääsuõiguseid.
 • Valides või otsides mõnda märksõna kuvatakse kõiki selle märksõnaga tähistatud kaustu, faile, ajaveebi artikleid ja isikukiejeldusi
 • Sarnaste huvidega kasutajatel on võimalus luua kogukondi läbi ühiste ajaveebide ja failikogude
 • Portaali väljanägemise muutmiseks on võimalk kasutada malle
 • Taskuhäälingu tugi (podcasting)
 • Olemas RSS, Atom, FOAF-tüüpi uudistevood ajaveebide, kogukondade, märksõnade, otsingutulemuste ja failide jaoks.
 • Arendatakse ühildamisvõimalusi e-õppekeskkondadega Moodle ja WebCT-ga

Veebis on olemas ka Elgg kogukond, kuhu võib teha kasutajanime ja proovida Elgg-keskkonna võimalusi. Silma tasuks peal hoid ka Elgg Spaces keskkonnal, mis pole küll veel hetkel kasutamiseks avatud.

Screencast: Excel: Sektordiagrammi muutmine

Jätkuks eelmisele ekraanivisioonile (Sektordiagrammi loomine) õpetab järgmine juhend, kuidas eelmises näites loodud diagrammi muuta. Ekraanivisioonis muudame kirja suurust, taustavärve, üksikute sektoritele rakendatakse mustreid, tekstuure ja gradientvärviskeeme.

Ekraanivisioon: Sektordiagrammi muutmine

29.9.06

Screencast: Excel: Sektordiagrammi loomine

Vahelduseks midagi lihtsat diagrammide loomise valdkonnast. Järgnev screencast ehk ekraanivisioon õpetab, kuidas luua lihtsat sektordiagrammi (pirukadiagrammi) kasutades diagrammi loomise töövahendeid. Varsti tulekul diagrammi muutmise juhend.

Screencast: Sektordiagrammi loomine Excelis
Fail iseseisvaks harjutamiseks: reisid.xls
Vaata ka: Sektordiagrammi muutmine

28.9.06

Screencast: Excel: Summeerimine

See screencast, mille Kivilinna Digitiiger on koostanud, annab ülevaate erinevatest summeerimise võimalustest Excelis. Alustatakse käsitsi valemite sisestamisest, kasutatakse SUM-funktsiooni, valemite paljundamist ja AutoSum võimalusi.

Screencast: Summeerimine Excelis

26.9.06

Screencast: Excel: Liigendtabeli loomine

Kivilinna DigiTiiger on valmis saanud liigendtabeli (PivotTable) screencast'iga. Liigendtabeli abil on võimalik leida summasid (loendusi, keskmisi, miinimume, maksumume, jne...) tunnuste lõikes sarnaselt vahesummade (Subtotal) kasutamisega, kuid oluliselt lihtsamalt. Samuti on liigendtabelistest võimalik lihtsa vaevaga teha graafikuid.

Screencast: Liigendtabelid (PivotTable) Excelis

Vaata ka:

25.9.06

Screencast: Excel: Tabelite vahesummad

Jäejekordne screencast Exceli andmetöötluse valdkonnast eeldab, et kasutaja oskaks Excelis andmeid sorteerida (vt. Andmete sorteerimine Excelis). Vaatame lähemalt vahesummade (Subtotal) töövahendit, mis aitab leida summasid (samuti loendusi, keskmisi jne...) mingite tunnuste lõikes. Vahesummade töövahendi nimetus tuleneb sellest, et summad paigutatakse olemasoleva tabeli ridade vahele. Samuti pakub vahesummade vaade mugavat andmete peitmise/näitamise võimalust.

Screencast: Vahesummad Excelis

Vaata ka: Andmete sorteerimine Excelis

21.9.06

Screencast: Excel: Andmete filtreerimine

Eelmine Exceli screencast näitas, kuidas andmeid sorteerida mitme tunnuse järgi. Järgmiseks vaatame ühte andmete filtreerimise võimalustest nimega AutoFilter. AutoFilter lubab tabeli tulpadele rakendada erinevaid filtreid, mille tulemusel näidatakse tabelist ainult filtri tingimustele vastavaid ridu. Filtreid võib rakendada mitmele tulbale korraga, samuti võib ühele tulbale rakendada mitut filtrit.

Screencast: Andmete filtreerimine Excelis

Vaata ka: Andmete sorteerimine Excelis

20.9.06

Screencast: Excel: Andmete sorteerimine

Kivilinna Digitiiger alustab uut screencast'ide sarja Excelis. Järgnevad screencastid, mis Kivilinna DigiTiigri ajaveebis ilmuvad on seotud Excelis olevate andmetabelitega - sorteerimine, filtreerimine, vahesummad (Subtotal) ja liigendtabelid (PivotTable). Alustuseks midagi lihtsat - andmete sorteerimine Excelis

Screencast: Andmete sorteerimine Excelis

19.9.06

Screencast: Word: Sisukorra moodustamine

Järjekordne screencast, mille Kivilinna DigiTiiger on koostanud õpetab, kuidas luua sisukordi Wordis. Sisukordade loomise eelduseks on see, et tekst oleks vormistatud kasutades stiile. Eelnevad screencastid (Stiilide kasutamine ja loomine Wordis ja Stiilide muutmine Wordis) annavad ülevaate kuidas stiile kasutada.

Screencast: Sisukorra moodustamine Wordis

Vaata ka:

15.9.06

Screencast: Word: Stiilide kasutamine ja loomine

Kivilinna Digitiiger katsetas ekraanilindistustarkvara Wink'i uut (2.0) versiooni. Peab tõdema, et uue versiooniga polnud pooltki nii lihtne juhendit kokku panna kui vana 1.5 versiooniga, mis tegi palju asju automaatselt ära. Sellega oli aga parasjagu tüütut nikerdamist, aga valmis ta sai.

Seekordseks teemaks stiilide kasutamine Wordis. Kui on tegemist vähegi pikema kirjatükiga siis on korrektsema tulemuse ja väiksema vaeva huvides mõistlik kasutada stiile. Stiiliks nimetatakse mingit vormingute komplekti, mida saab rakendada lõigule, tekstile (sõnale, tähele), loendile või tabelile. Näiteks stiil Heading1 (Pealkiri1) Wordis sisaldab pealkirjadele iseloomulikke omadusi. Rakendades sisutekstile ja pealkirjale stiile on hiljem lihtne muuta teksti kujundust - tuleb muuta ainult stiile ja kogu stiilidega kujundatud tekst muutub korraga! Pealegi saab stiilidega korrektselt vormistatud tekstist lasta luua automaatselt sisukorda, aga sellest tuleb juba juttu veidi hiljem.

Screencast: Stiilide kasutamine ja loomine Wordis

13.9.06

Screencast: Word: Kuidas paigutada teksti tulpadesse?

Järgnev ekraanivisioon e. screencast on Kivilinna DigiTiigri esimene katsetus M$ Wordi kasutusjuhendite sarjast. Ekraanivisioonis näidatakse, kuidas moodustada tekstist tulpi ja kuidas muuta teksti paigutust tulpades.

Screencast: Word: Kuidas paigutada teksti tulpadesse?

18.8.06

Screencast: Wink'i kasutusjuhend

Wink on vabavaraline program, mis võimaldab luua arvutiprogrammide kasutusjuhendeid kasutades ekraanipildi lindistamist. Lindistatud ekraanipiltidele saab lisada hiljem selgitavaid tekstikaste ja navigeerimisnuppe. Wink'ist on välja lastud versioon 2.0, mille põhiliseks uuenduseks on heli lisamise võimalus esitlusele.
Kivilinna DigiTiiger otsustas uue programmi võimalusi proovida ja lisada varem loodud Wink'i kasutusjuhendile ka heli. Peab ütlema, et heli kvaliteet pole just kõige parem, kohati tundub, et Wink üritab faili salvestamisel eemaldada taustamüra, seetõttu kaovad ära ka mõned sõna lõpud. Vahetult peale lindistamist kuulates on helikvaliteet hea.

Screencast: Wink kasutusjuhend ilma helita
Screencast: Wink kasutusjuhend heliga
Screencast: Wink kasutusjuhend heliga (isemängiv)
Avalda arvamust:

 • Milline viis ülaltoodud kolmest versioonist tundub Sulle sobiv Wink'i kasutamise õppimiseks?
 • Millise versiooni järgi oleks õppimine kõige tõhusam?
 • Kas kasutusjuhendit sirvides omandaksid screencastis näidatud oskused kiiremini?

13.8.06

Kivilinna DigiTiigri tegemised ja tulevikuplaanid

Kivilinna DigiTiiger on juba mitu nädalat töölainel olnud ja kogunud portsu materjale, millest kindlasti lähiajal ka siin ajaveebis juttu tuleb. Viimased nädalad on kulunud peamiselt E-kooli kasutajaküsitluse analüüsi ja sellest lähtuvalt ka E-kooli muudatuste tegemise peale, sellest ka vähene aktiivsus Kivilinna DigiTiigri ajaveebis.

Millest siis lähiajal juttu tuleb:

Elgg.net
Elgg.net is the online social network for those interested in education, learning technology and new approaches to teaching and learning.

Elgg.net on veebipõhine sotsiaalne tarkvara, mis võimaldab pidada ajaveebi, laadida ülesse materjale, toetab RSS-i. Samuti on võimalus lisada objektidele silte ehk tag'e.

Wink
Wink is a Tutorial and Presentation creation software, primarily aimed at creating tutorials on how to use software (like a tutor for MS-Word/Excel etc). Using Wink you can capture screenshots, add explanations boxes, buttons, titles etc and generate a highly effective tutorial for your users.

Hea uudis on see, et ekraanilindistustarkvarast on nüüd väljas uus versioon Wink 2.0. Uude versiooni on lisatud ka audio lindistamise võimalus ning on veidi muudetud kasutajaliidest.
WordPress
Blogimistarkvara ja tasuta blogi loomise võimalus. WordPress'il on tunduvalt rohkem võimalusi, kui kui Bloggeril. Tasub kindlasti lähemalt uurimist. Arvata võib et Kivilinna DigiTiiger kolib Bloggerist WordPress'i peale üle.
GeoGebra
Midagi matemaatika õpetajatele. Tarkvara on oma olemuselt sama, mis ühel Tiigrihüppe plaadil olev programm nimega Tricks. Programm on ka veebist käivitatav.
Talkr
Teenus, mis võimaldab ajaveebi artiklist teha helifaili ning seda hiljem oma mp3-mängijaga mälupulgalt kuulata. Ajaveebi teksti teisendamiseks audiofailiks kasutatake inglise keele kõnesüntesaatorit.
Inkscape
Inkscape is an Open Source vector graphics editor, with capabilities similar to Illustrator, Freehand, CorelDraw, or Xara X using the W3C standard Scalable Vector Graphics (SVG) file format.
Ehk teisisõnu vabavaraline vektorgraafika programm, mille omadused on võrreldavad analoogsete kommertstoodetega.

jne, jne...

26.7.06

Ameerika avastati 1 sekund tagasi

Tõsi ta on kui universumi vanus (13,7 miljardit aastat alates Suurest Paugust) jagada ära ühe Maa-aasta peale, siis Ameerika manner avastati just sekund tagasi. Sellise kosmilise kalendri järgi moodustus maa 14. septembril ja elu tekkis maal 25. septembri paiku (ainuraksed). Rohkem elu märke hakkas ilmnema detsembri teisel poolel. Imetajad arenesid välja 26. detsembri paiku. Esimesed inimesed tekkisid 31. detsembril 22:30 paiku ehk 2,5 tundi tagasi. Põllumajandusega hakati tegelema 40 sekundit tagasi ning linnad moodustusid 25 sekundit tagasi. Pronksi hakati kasutama 7 s tagasi ja rauda 6 s tagasi. Maailm "loodi" Piibli järgi 4 sekundit tagasi. 3 s tagasi tekkis islamism ja islami tsivilisatsioon, 2 s tagasi tekkis maiade tsivilisatsion, Sung'i dünastia Hiinas, mongolite hiilgeaeg, Bütsantsi impeerium. Ja just sekund tagasi jõudis Cristoph Kolumbus Ameerikasse.

Allikas: The Cosmic Timeline

10.7.06

Kivilinna DigiTiiger podcast

Tartu Kivilina Gümnaasiumi koostööpartner Mobi (m-klassijuhataja pilootprojekt) lasi välja mitu huvitavat teenust. Juba varem turul olnud Lutikas Ets-ile on lisandunud Papagoi, CRMmofon ja BlogihäälPets. Just seda viimast otsustasingi testida. Kõigepealt lõin uue blogi nimega Kivilinna DigiTiigri audioblog. Kuna eelnevalt olin juba Lutikas Etsi kasutanud, siis logisin Mobi keskkonda sisse ja sidusin oma ajaveebi Mobi teenusega BlogihäälPets. Ja ongi ettevalmistused podcasti ehk taskuhäälingu loomiseks valmis. Otsisin vaiksema koha ja helistasin numbrile 15977*77 ja salvestatud kõne postitus kenasti siia. Igasugused krõpsud ja kolksud, mida tavaliselt telefoniga rääkides ei pane tähele on selles postituses küllaltki hästi kuulda, kuid muidu kvaliteedi üle nuriseda ei saa.

25.6.06

Google Picasa Web Albums (beta)

Kivilinna DigiTiiger sai Googlelt kutse proovida kasutada Picasa Web Albums'i võimalust. Nimelt on Google välja arendamas teenust, mis võimaldab pildialbumeid veebi postitada ja neid ka teistega jagada. Ruumi on antud tasuta 250MB (25$ aastas annab 6GB ruumi). Nõustusin kutsega ja sikutasin uue Picasa alla ning paigaldasin arvutisse. Kõigepealt indekseeris Picasa oma pildigaleriid uude formaati. Samal ajal hakkasin otsima võimalust, kuidas Picasas olevaid pilte Google Web Albums teenuse vahendusel netti ülese panna, aga see jäigi leidmata:( Pildid sai ülesse laaditud veebiliidese kaudu.
Uuel Picasal on ka rida uusi võimalusi. Huvitav asi tundus olevat geotag, selle abil saab pildile külge pookida asukoha, kus pilt on tehtud ja seda Google Earth abiga. Näiteks on Teil viimasest reisist Pisa torni pilt ja soovite, sellele lisada koordinaadid kus on pilt tehtud, siis selleks tuleb Picasas valida Tools>Geotag>Geotag with Google Earth, seejäral avatakse Google Earth kust saate otsida ülesse pildi tegemise asukoha. Olles asukoha leidnud peate selle kinnitama ning Teie pilti näidatakse Google maakera peal. Pildi peal klõpsates kuvatekse pilti kommentaariaknas veidi suuremalt, samas on olemas võimalus tagasi pöörduda Picassasse. Geotag'iga varustatud pildid tähistatakse Picasas vastava ikooniga.
Kui reisile kaasa võtta fotoaparaat ja GPS, ning pildistamisel ära märkida ka asukoht, siis hiljem on võimalik pildid koos nende asukohtadega Google maakerale kanda ning reis virtuaalselt läbi teha koos pildialbumite sirvimisega.

22.6.06

Virtuaalsed kettad

Sageli on olnud olukordi, kus mingi fail on vaja meili peale saata, et seda kuskil teises arvutis kasutada. Enamasti on meilipostkastidel ka faili ülesselaadimise piirangud ning suuri faile meiliga saata pole hea mõte. Ja üsna tihti kipub mälupulk ka täis olema. Mõnikord on võimalus fail mõnda veebikausta sokutada ja hiljem sealt siis alla laadida. Aga tahaks kuidagi lihtsamalt ja loomulikumalt. Leidsin kaks võimalust:

1. Teadupärast pakub Google Gmail-i meiliaadressi, millega kaasneb üle 2 GB-ne meilipostkast. Nutikad inimesed on loonud programmi, mis tekitab arvutisse Gmaili Drive nimelise ketta, kuhu saab faile kopeerida just nagu tavalisele kettale. Paraku, kuna tegemist on Google poolt ametlikult mittetoetatava tegevusega, siis on olemas risk, et ülesselaaditud failidest võib mingil hetkel ilma jääda.

2. Samas on olemas ka veebiteenus nimega box.net, mis pakub tasuta 1GB ruumi, failide üleslaadimiseks. Keskkonnas on veebipõhine liides, kus saab faile ülesse laadida ja kustutada, ning samuti tekitada kaustu ning kustutada neid. Kuna viimase kümne aasta jooksul pole erilist revolutsiooni failide veebipõhises üleslaadimises olnud, siis pole viitsinud selliseid keskkondi ka kasutada, kus faile tuleb ühekaupa Browse.../Sirvi... nupu abil ülesse laadida. Juhuslikult sattusin peale leheküljele, mis juhendab kuidas pookida box.net veebiruum Windows Explorerisse. Sellisel juhul saab faile kopeerida kasutades Copy-Paste meetodit, mis on oluliselt loomulikum viis failide kopeerimiseks.
Box.net veebiteenusest oli juttu ka veebipõhise töölaua juures, tundub, et hakkan Box.net teenust taas kasutama.

21.6.06

Esimene DigiTiigri koolitus Kivilinnas lõppenud

Eile lõppes TartuKivilinna Gümnaasiumis esimene DigiTiigri koolitus. Koolitatavateks olid enamasti algklasside õpetajad. Valik langes alg-klasside õpetajate peale, kuna neil oli juunis kõige rohkem vaba aega, mõnedel olid küll suvetöölised, aga asjad sai organiseerida nii, et see koolitust ei seganud. Koolitus oli jaotatud kolmele nädalale (4+4+2 moodulit nädalas). Kohati tundus, et koolituse oleks võinud jagada pikema ajavahemiku peale (seda oli näha ka tagasisidest).
Osad õpetajad suutsin ära hirmutada vist E-õppe loenguga, mistõttu osad loobusid. Loobujatele (1.-2. klassi õpetajad) tundus kursus mitte väga sobiv olevat ning nad kahtlesid, et kas leiaksid kursusel omandatule ka rakendust. Samas need, kes kriitilisest punktist üle said jäid koolitusega rahule ja tõdesid, et koolitus läks järjest huvitavamaks.
Koolituse E-portfooliote esitlusi kuulates jäi kõlama, et koolitus oli sisukas, mõned asjad olid tutavad ja mõned hoopis uued, paljudele meeldis inspiratsioonitarkvara kasutamine. Häid sõnu öeldi moodulite ülesehituse kohta, mis jälgisid ainetund arvutklassis metoodikat (huvi tekitamine (arutelu), teoreetiline ülevaade, rühmatöö (prakitiline tegevus), kokkuvõte, enesehinnang). Samuti oli Smart-tahvel väga hea vahend arutelude kokkuvõtmiseks.
Üks koolitatavatest oli arvutiga eelnevalt suhteliselt vähe kokku puutunud, aga kursuse lõpuks oli veendunud, et hakkab arvutit kindlasti rohkem kasutama. Väga meeldiv!
Kodutöödega jagunes seltskond kaheks, osad tegid ära kõik kodutööd süstemaatiliselt ja väga põhjalikult, osad valikuliselt ja mitte nii põhjalikult. Meeldis see, et tunnis olevad rühmatööd ja ülesanded täideti enamasti kohe arvutisse, mõnikord visandati ka eelnevalt paberile. Arvutisse täidetuid töid oli väga hea teistele rühmadele ette kanda ja täiendada. Lihtsamad kodutööd üritati ära teha kohe peale koolitust.
Kursuse lõpetajaid oli küll vähevõitu, aga see-eest väga tublid ja motiveeritud õpetajad, kes kindlasti hakkavad omandatud teadmisi uuest õppeaastast rakendama.
Suur tänu koolituses osalejatele!

17.6.06

Google Earth 4 ja Google SketchUp


Google maakerast on nüüd väljas neljas beeta-versioon. Uuendustena on lihtsustatud navigeerimisvõimalusi, mis on viidud kompassimoodi tööriistana ekraani parempoolsesse ülaossa, juurde on toodud ka Google SketchUp tarkvaraga loodud ehitiste lisamine kaardile.
Google SkechUp on programm, millega on võimalik lihtsa vaevaga luua kolmemõõtmelisi esemeid (sildu, maju, puid-põõsaid jne...) viimases Google SkechUp versioonis on võimalik lisada majakarkassile peale fotod st. kui katta maja kõik küljed fotodega ja katus katta mõne tekstuuriga, siis saab majast päris realistliku mudeli. Ja mis kõige põnevam - selle majamudeli saab panna Google maakera peale. [Kivilinna DigiTiiger nurrub rahulolevalt].
Siin tekkisid ideed, kuidas antud tarkvara võiks kasutada näteks geograafiatunnis praktilise tööna. Idee järgmine: Õpetaja valib mingist asulast piirkonna, mida otsustatakse kaardistada. Õpetaja ja õpilased lähevad pildistavad (soovitavalt digifotoaparaadiga) antud piirkonnas olevaid hooneid nõnda, et neid saaks hiljem kleepida Google SkechUp tarkvara abil loodavate majakarkasside seintele, et moodustuksid realistlikud majamudelid. Kui õpilasi rohkem, siis võib pildistatavad piirkonnad jagada ära õpilasgruppide vahel.
Järgmine etapp toumub arvutiklassis, kus kogutud pildimaterjal laaditakse arvutisse ja hakatakse koostama pildistatud majade jaoks mudeleid Google SketchUp programmi abil. Majade mõõtmeid pole tõenäoliselt vaja koguda, kuna Google Earth programmis on olemas sateliitfotod majade kujutistega ülaltvaates, küll aga peaks hindama majade kõrgusi. Kui valitud piirkond on valmis modelleeritud, siis saab ehitised kanda Google maakera peale ja nautida virtuaalset jalutuskäiku oma kodukülas või linnas.
vt. ka uudisvideot: Google Earth plus SketchUp

16.6.06

IKT ainetunnis

Kivilinna DigiTiiger sattus peale inglisekeelsele saidile 4teachers, mis on mõeldud õpetajatele, kes kasutavad IKT-vahendeid klassiruumis (ainetunnis).
4Teachers.org works to help you integrate technology into your classroom by offering FREE online tools and resources. This site helps teachers locate and create ready-to-use Web lessons, quizzes, rubrics and classroom calendars. There are also tools for student use. Discover valuable professional development resources addressing issues such as equity, ELL, technology planning, and at-risk or special-needs students.

Lehekülg pakub veebipõhiseid vahendeid alates sobiva õpikeskkonna modelleerimisest (Classroom Architect) kuni hindamismudelite (RubiStar) ja veebipõhiste küsimustike ja testide koostamiseni (QuizStar). Samuti saab sirvida tuhandeid veebipõhiseid õppematerjale (TrackStar) nii teemade kui ka klasside lõikes.

15.6.06

BrainBench Games võitjad selgunud ehk pidu meie õuel!

Paar päeva tagasi sain meili, kus teavitati BrainBench Games tulemustest. Ja oh imet, osutus, et Eestis on kõige rohkem sertifitseeritud inimesi protsentuaalselt rahvaarvust. Olulisena tuleb ära märkida, et Eestist oli ka 11 testivõitjat.
vt. ka eelmist postitust samal teemal: Testi ennast: BrainBench

Vaade DigiTiigri koolituskeskusele Kivilinna Gümnaasiumis

Vahelduseks üks postitus Kivilinna DigiTiigri ajaveebi Picasa fotohaldusprogrammist. Täna on koolituse teemaks meedia.
Pildil vaade Emajõe ärikeskusest Tartu Kivilinna Gümnaasiumi poole (tumehall maja pildi keskkohast veidi ülevalpool) Posted by Picasa

14.6.06

Screencast: VIKO e-õppekeskkonna kasutamine

DigiTiigri koolitus käsitleb ühe teemana e-õppekeskkonda VIKO ja selle kasutamist. Lõin mõned ekraanivisioonid, mida järgides peaks olema võimalik teha algust e-kursuse loomisega VIKO keskkonnas. Ekraanivisiooni saad kasutada vajutades all paremal olevatele nuppudele (Back ja Next) või kasutades alaosas olevat kontrollriba.

VIKO kooliadministraatori tegevused - et õpetajad ja õpilased saaksid VIKO keskkonda kasutada tuleb kooliadministraatoril luua klassid ja õpetajate kasutajatunnused.
VIKO õpetaja tegevused - et õpilased saaksid e-õppe keskkonda kasutada tuleb õpetajal luua kursus (täita see materjaliga), lasta õpilastel ennast VIKO kasutajaks registreeruda ja lisada registreerunud õpilased oma kursusele.

4.6.06

Omapärane Mendelejevi tabel

Kivilinna DigiTiiger on oma blogis kirjutanud mitmetest huvitavatest saitidest ja tarkvaradest nii füüsika, geograafia kui ka ajalooõpetajatele. Seekord midagi keemiaõpetajatele. Nimelt hakkas silma huvitav visualiseeritud Mendelejevi tabel. Kuivõrd seda ainetunnis kasutada saab jääb õpetaja otsustada.
Ja lõpuks veel üks eksperiment sarjast "Don't try this at home". Nimelt kui võtta dieet-Coca pudel (soovitavalt 2-liitrine) ja panna pudelisse Mentose komme, siis on tulemuseks see, mida võite lähemalt siit vaadata.

30.5.06

Huvitavaid graafikuid lähiajaloost

Kivilinna DigiTiiger sattus täna peale saidile nimga Gapminder. Sel lehel on nimelt võimalik võrrelda paarikaupa erinevaid parameetreid läbi lähiajaloo (näiteks oletatav keskmise eluea pikkus ja keskmine sissetulek elaniku kohta). Graafikult on näha absoluutarve ning saab valida riikide rühmitamise võimalusi. Ajaliste muutuste paremaks jälgimiseks saab välja valida huvipakkuvad riigid, mis eristuvad graafikul teistest (näiteks internetiühenduste arv 1000 elaniku kohta naaberriikidega võrreldes). Graafikul olevad mummud on võimalik panna ka maailmakaardile ning vaadelda mummude suuruste muutumist läbi aja. Hea lehekülg geograafiaõpetajale.
Eesti kohta võib leida statistilisi andmeid Statistikaameti kodulehelt.

26.5.06

Viimased 2,5 sajandit nagu peopeal

Timeline of Trends and Events (1750 to 2100) on leht, kust võib leida eelmise 2,5 sajandi ajatelje koos oluliste sündmuste ja suundumustega. Samuti on seal mõned trendid ja suundumused järgmiseks sajaks aastaks. Suurepärane lisamaterjal ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajale käsitletavast ajaperioodist ülevaate andmiseks õpilastele. Kahju, et seda ülevaatlikku skeemi peab läbi lukuaugu (loe: arvutiekraanisuuruse augu) vaatama. Igatahes tuli mul tahtmine see skeem A1 peale trükkida. On kellelgi ideid kuidas seda lihtsa vaevaga teha? (HTML-is flashi akna suuruse muutmine ei aidanud, PrintScreeniga mööda suurendatud kaarti käia ja siis jupid näiteks Corelis kokku kleepida pole ka eriti lihtne tegevus)

25.5.06

Lõputult suurendatav pilt

Imepäraste Asjade Kogumikust leidsin lõputult suurendatava pildi. Nimelt, kui pildil klikkides pilti suurendada, siis on näha, et see pilt koosneb tegelikult väikestest pildikestest, mis omakorda koosnevad veel pildikestest jne. Pildi vaatamiseks on vajalik Macromedia Shockwave player. Vähemalt 100 hiireklikki sai tehtud...

22.5.06

Veebipõhine töölaud vol. 2

Olen nüüdseks kasutanud kuu aega veebipõhist töölauda www.netvibes.com. Selle aja jooksul olen oma virtuaalsele töölauale tekitanud 6 erineva sisuga lehte.
Üldlehelt võib leida ToDo listi: Kiired asjad, Aega on, E-kool ja Kodu. Peab tõdema, et sellise ülesmärkimise tulemusena on niimõnedki asjad kiirmini tehtud saanud, mis veelgi parem, asjad pole ununemise tõttu tegemata jäänud. Peale selle olen endale tekitanud väikese lingikogu, mille kaudu leian üles vajalikud enimkasutatavad veebilehed. Katsetasin ka Google Calendar rakenduse sidumist netvibes keskkonnaga, kuid see on leidnud vähe kasutust. Ilmateade on kah lehenurgas, kuid seda vaatan harva. Loobusin ka Box.net poolt pakutavast tasuta serveriruumist, kuhu saab faile lihtsalt ülesse laadida.
Blogide ja uudiste jälgimiseks lõin eraldi lehe. Seal hetkel 19 eesti blogi 6 välismaa blogi-uudisteportaali ja 3 eesti uudistevoogu.
Eraldi lehe lõin del.icio.us lingikogude jaoks, seal hetkel 6 sissekannet.
Eraldi leht on ka Tiigrihüppega seotud asjade jaoks. Sinna kleebin enamasti väljavõtteid olulistest meilidest, mis on seotud Tiigtihüppe Sihtasutusega - niiet kõik TH info on ühes kohas.
Siis on veel märkmete leht Elioniga seotud asjade jaoks, kust võib leida näiteks ITV kasutamisega seotd info meie koolis, samuti info Elioni ja Tartu Kivilinna Gümnaasiumi tehnoloogiaõppealasest koostööprojektist.
Ja siis veel leht Muud märkmed, kuhu kopeerin veebist leitud enda jaoks vajalikke tekstilõike.

Eelised:

 • Tööd- ja tegemised saavad ToDo listi abil kiiremini tehtud, ei unune
 • Blogide külastamiseks ja lugemiseks kulub vähem aega
 • Uudistest jälgin ainlt seda, mis huvitab - jällegi aja kokkuhoid
 • Oluline info on alati käepärast
 • Uue sisu lisamine lehele on lihtne (web 2.0)

Puudused:

 • Lehekülg avaneb suure hulga sissekannete puhul terve minuti või rohkemgi, samas ei pea ootama, kui kõik elemendid on töölehtedel nähtavaks muutuvad
 • Kuna tegemist on beetaversiooniga, siis aegajalt esineb tõrkeid ja leht tuleb lasta uuesti laadida

On kellelgi kogemusi jagadada selle keskkonna kasutamisest?

18.5.06


Täna sattusin peale ühele blogile, kuhu on kokku kogutud pilte ja videosid, millele pilk lihtsalt jääb pikemaks ajaks peale. Eriti huvitavad tundusid järgmised pildid: http://haha.nu/2006/05/17/seamless-pictures/
Vikipeedia lahterdab sellise kunsti kategooriasse magic realism.
Piltide autor: Rob Gonsalves

16.5.06

Kogu galaktika sinu arvutis

Celestia on vabavaraline arvutiprogramm, mis võimaldab rännata mööda universumit.

The free space simulation that lets you explore our universe in three dimensions. Celestia runs on Windows, Linux, and Mac OS X. Unlike most planetarium software, Celestia doesn't confine you to the surface of the Earth. You can travel throughout the solar system, to any of over 100,000 stars, or even beyond the galaxy.

Laadisin programmi alla ning unustasin ennast terveks tunniks mööda universumit ringi uitama nii ajas kui ruumis. Kahjuks jäi Universumi Lõpu Restoran leidmata:( aga sellegipoolest hea illustreeriv materjal füüsikaõpetajatele astronoomia tunniks. Esmakasutajal soovitaksin käivitada peale installeerimist programmi demo (Help > Run Demo), mis annab hea ülevaate programmi võimalustest. Kohati tunduvad menüüd ebaloogilised näiteks saab palneetide trajektoorid ja nimesildid sisse lülitada valides Render > View Options...
Füüsikuna peab nentima, et programm eirab paljusid füüsikaseadusi, nimelt on võimalik jõuda planeedilt maa mõne sekundiga väljapoole meie galaktikat (Linnuteed) - lohutuseks niipalju, et tegemist on simulatsiooniga.

Screencast: meiliga kaasasolevate failide avamine ja salvestamine


Järjekordne ekraanivisioon ehk screencast meilinduse valdkonnast. Ekraanivisioonis on kasutatud SquirrelMaili veebirakendust. Siit leiad vastused küsimustele:
 • Kuidas vaadata meiliga kaasasolevaid faile?
 • Kuidas salvestada meiliga kaasasolevaid faile?
 • Millist moodust kasutada meiliga kaasasoleva faili vaatamiseks ja salvestamiseks?

Niisiis: Meiliga kaasasoleva faili salvestamine ja vaatamine

Vaata ka:

12.5.06

Koosta ise kaart!

Viimasel ajal on populaarsust kogunud Vikipeedia-sarnane ettevõtmine kaartide maailmas. Nimelt leheküljel OpenStreetMap on loodud võimalus ise luua kaarte, mis oleksid kõigile Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license alusel kasutamiseks. Kaartide valdkonnas valitseb sarnane olukord nagu teatmeteostelgi- nimelt kaartide ja teatmeteoste koostamine on kallis, ning sellest tulenevalt ka lõpptarbijale kallid soetada ja kasutada. OpenStreetMap kodulehel on loodud võimalus ise kaartide koostamiseks. Näiteks linnatänavate kaardistamine näeb välja järgmiselt: kasutajal on GPS-seade, millega ta käib mööda tänavaid ja salvestab oma asukohakoordinaate. Saadud koordinaadid on võimalik salvestada arvutisse ja sealt kaardiserverisse üles laadida. Seejärel kuvatakse salvestatud punktid sateliidifotol, mille peale saab joonistada tänavad. Lehelt võib leida juba sisestatud andmeid. Kes soovivad kampa lüüa, siis sel laupäeval ja pühapäeval on Manchesteris plaanis üks ühine kaardistamisoperatsioon, mille tulemusena peaks linna nimi muutuma Mapchesteriks:)
Sellist ühistegevust võiks kasutada ka koolides näiteks geograafia tundides.

Testi ennast: Brainbench

1.-15. maini (uus võistlus 15.-31 maini, kus kõik testid tasuta) on avatud Bench Games kus on võimalus tasuta oma arvutialaseid teadmisi testida ja teistaga võrrelda. Tegin prooviks PowerPointi testi, kus oli 40 küsimust ja iga küsimuse jaoks oli aega vastamiseks 3 min, testi peale kulus umbes 40 min. Kohati olid küsimused päris keerulised. PowerPoint'i 2003 testi tulemus 3,71 pole just eriti kõrge, aga lohutav on see, et 93% inimestest oli saanud selles testis veel kehvema tulemuse. Kui aega on, siis teen veel mõne testi läbi.
Täiendet: Tegin läbi ka matemaatika testi: 4.1 punkti ja Eestis 17. koht. Üllatusena leidsin 9. kohalt enda kunagise informaatika- ja statistikaõpetaja Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumist. PowerPoint 2003 testis olin hetkel Eestis ainukene testi sooritanu, kõikide testi läbinute arvestuses praegu 21. koht.
On keegi veel selles keskkonnas teste teinud?

9.5.06

Screencast: Pooleli jäänud kirja salvestamine mustandina ja mustandi jätkamine


Sageli võib tekkida olukord, kus on vaja kirja kirjutamine pooleli jätta. Selleks et poolelijäänud kirjad kaotsi ei läheks on paljudel meiliprogrammidel olemas mustandite kaust (i.k. Drafts) kuhu saab slvestada mustandid või poolelijäänud kirjad. Järgnev lühike screencast ehk ekraanivisioon näitabki, kuidas pooleliolevat kirja salvestada mustandite kausta ning hiljem jätkata kirja kirjutamist poolelijäänud kohast. Näites on kasutatud veebipõhist meiliprogrammi SquirrelMail.
Screencast: Pooleli jäänud kirja salvestamine mustandina ja mustandi jätkamine

4.5.06

Sotsiaalsed järjehoidjad

delicious [di'lišös] - väga maitsev; sulnis, veetlev, nauditav - just selliste sõnadega võiks iseloomustada sotsiaalse järjehoidja veebiteenust del.icio.us. Netis ringi surfates tekib tihti vajadus mingit saiti oma lemmiksaitide hulka panna, et seda hiljem lihtne ülesse oleks leida. Selleks on veebilehitsejatel olemas Bookmarks-Favorites-Lemmikud. Veebiviidete oma internetibrauseri lemmikute kausta kogumisel on ka üks oluline puudus - nad on ainult selles arvutis, kuhu Te nad lisasite. Del.icio.us kättesaadav kõikjal, kus on internetiühendus - see on tema ainuke "puudus".
Del.icio.us-i idee on ülimalt lihtne: registreerunud kasutajad üle maailma sisestavad oma lemmikveebiviiteid nende andmebaasi, lisades lingile ka märksõnad, mis iseloomustavad sisestatavat veebiviidet kõige paremini, ja soovi korral ka lehe kirjelduse. Märksõnade järgi koostatakse pingeread, kust saab teada, mis on hetkel aktuaalne ja populaarne. Näiteks viimati lisatud haridusalased viited on http://del.icio.us/tag/education ja populaarsed viited http://del.icio.us/popular/education. Märksõnad võivad olla ka eestikeelsed. Samuti on olemas otsimisvõimalus mitme märksõna järgi. Et viidete lisamine Del.icio.us-i andmebaasi oleks lihtsam, on igal kasutajal võimalus oma veebibrauseri nupuribale lisada vastav nupp. Näiteks mind huvitavad e-õppe lingid on kogutud aadressile http://del.icio.us/weikoh/eõpe. Ja loomulikult on võimalus huvitavamaid teemasid lisada oma uudistesöötjasse ning neid siis mugavalt jälgida.

3.5.06

Külastusstatistika

Ajendatuna Sireti ajaveebist tekitasin Clustrmaps'i külastuste kaardi ka oma blogisse. Hetkel ootan homset päeva, mil peaks esimene mummu kaardile ilmuma.
Veebis veidi ringi käies jäi silma Tracksy veebilehe külastusstatistika teenus. Lisasin külastajate jälgimise koodijupi ka oma ajaveebile. Niiet Tracksy abil saan külastajate kohta järgmist infot:
 • Viimati lehte külastanud
 • külastajad tundide, päevade, nädalapäevade, kuude ja aastate lõikes
 • milliseid lehti kui palju on külastatud
 • milliste lehtede pealt külastajad saabuvad
 • milise op-süsteemiga on arvuti ja millist veebilehitsejat kasutati
 • millisest riigist, maakonnast ja linnast on külastajad

28.4.06

E-õpe Eestis

Tänase päeva leid on E-õppe uudiskiri. Lehekülg annab ülevaate E-õppest Eestis: E-õppe projektid, statistika, edulood, uudised jpm. Silma hakkas minu kunagise ülikooliaegse õppejõu Toomas Plank'i edulugu e-õppe rakendamisest Tartu Ülikooli Füüsika-keemia teaduskonnas.

Asi algas sellest, et 2005. a kevadel tuli minul ja minu kolleegidel arvutiklassis läbi viia füüsika praktikumitööde vormistamise seminare. Tudengite arvu (300) ja arvutiklasside keskmist suurust (20 töökohta) vaadates sai selgeks, et ühte ja sama loengut tuleb pidada vähemalt 15 korda. Traditsioonilisel viisil õpetades oleks selline nädalakoormus ühele õppejõule ilmselgelt liig mis liig. Nii hakkaski mõte liikuma alternatiivsete õppevormide suunas. Küsisin endalt, kas ei oleks võimalik salvestada need operatsioonid, mida arvuti ekraanil teen, koos audiovormis kommentaaridega ühtseks videoõppematerjaliks?

Toomas on koostanud videoloengud ja -seminarid Elektrimõõtmiste kursuse läbiviimiseks. Suurepärane!
Seoses sellega tuli meelde, et mul on veel tegemata füüsika magistritöö... võibolla saab siit mõne idee...

26.4.06

Registreerimine DigiTiigri kursusele

Kui soovid osaleda DigiTiigri kursusel Tartus või Tartumaal, siis registreeri ennast või oma kooli meeskond DigiTiigri kursusele.
Digitiigri põhikursus
40-tunnine kursus koosneb kümnest moodulist, kus iga mooduli põhiteema on seotud kursust läbiva teemaga. Käsitlemist leiavad e-õppe keskkonnad, e-portfoolio, mõiste- ja mõttekaardid, uus meedia ja koostööprojektid õppetöös. Suurt tähelepanu pööratakse õpitarkvara ja veebilehtede hindamisele ning teadmiste kontrollimise meetoditele, mõtestatud õppimisele ja aktiivõppe sidumisele e-õppega. Kursuse käigus valmib igal osaleval õpetajal isiklik e-portfoolio, kuhu on koondatud kogu kursuse jooksul käsitletud materjal. Kursuse raames kasutatakse erinevaid e-õppekeskkondi.
Vaata ka: Kursuse tutvustust
DigiTiigri lisakursused

Enesekontrolli testi loomine programmiga HotPotatoes
Kursuse käigus tutvutakse enesekontrolli küsimuste ja testide koostamise metoodikaga ning õpitakse looma teste programmiga HotPotatoes. Lõputööna valmib igal kursuslasel testikogu, mis avaldatakse veebis.
Esitlused õppetöös ja nende jagamine Internetis
Kursuse käigus tutvutakse enesekontrolli küsimuste ja testide koostamise metoodikaga ning õpitakse looma teste programmiga HotPotatoes. Lõputööna valmib igal kursuslasel testikogu, mis avaldatakse veebis.
Õppematerjalide loomine ja avaldamine Internetis
Kursusel tutvustatakse erinevaid keskkondi, millega õpetaja saab luua ja avaldada elektroonilisi õppematerjale. Õpitakse kasutama kodulehe loomise programmi Composer, õppematerjalide loomise keskkonda eXeLearning, veebipõhist kodulehe keskkonda GooglePage, failide transportimise võimalusi veebis ja veebipõhiste õppematerjalide koostamise põhimõtteid.
Ühiskirjutamise vahendid õppetöös
Kursuse sisuks on tutvustada erinevaid internetipõhiseid ühiskirjutamise vahendeid, mis on alternatiiviks tasulisele kontoritarkvarale ja mis võimaldavad luua materjalile sisu Internetipõhiselt (WIKI, Zoho, Google, Ajaveeb).
Interaktiivne tahvel klassiõpetajatele
Kursuse sisuks on tutvustada erinevaid Eestis levinud interaktiivseid tahvleid ning nede kasutamise metoodikaid.
Digipildid õppetöös 
Kursusel tutvutakse digitaalfotograafia põhitõdedega ja uuritakse erinevaid näiteid, kuidas digipilte õppetöös rakendada.

Registreeru ja osale!

24.4.06

Screencast: Faili lisamine meilile


Tegin väikse screencasti ehk ekraaniviisori meilile faili (attachment'i) lisamise kohta. Meili saatmise keskkonnana kasutasin SquirrelMaili (oravamaili) veebirakendust. Ekraaniviisorit saate juhtida nuppude Back ja Next abil ning ekraani allosas oleva kontrollriba abil.
Niisiis: Kuidas lisada meilile faili?

21.4.06

Veebirakenduste loomise lihtsusest ja kiirusest

Sattusin peale aadressile: http://rubyonrails.org/. Ruby on Rails on programmeerimiskeel (õigemini programmeerimisvahendite komplekt või raamistik), mis teeb veebirakenduste programmeerimise lihtsaks ja kiireks. Eriti muljetavaldav oli screencast, mis kirjeldas ajaveebi veebirakenduse programmeerimist:

Creating a weblog in 15 minutes
In 15 minutes, we go from scratch to complete weblog engine: with comments and an administrative interface. But since the actual application only took 58 lines to complete, we also have time left over to do unit testing, examine the logs, and play around with the domain model.

Mõeldes selle peale kui palju aega kulus mul veebipõhise kooli vastuvõtusüsteemi programmeerimse peale, siis tõenäoliselt oleks uue prorammeerimiskeskkonna õppimine, ülespanek serverisse ja veebirakenduse programmeerimine võtnud võib-olla isegi vähem aega kui 40h, mis on kulunud praegusi vahendeid ja meetodeid kasutades.

Lehelt leiab ka mitmeid, enamasti sotsiaalse tarkvara, veebirakendusi, mis on loodud just seda keelt kasutades.

Täiendet: leidsin pool päeva aega ja sättisin "rubiinid rööbastele" ja tegin näite järgi ajaveebi rakenduse. Läkski tööle! Kurb on see, et vähemalt minu arvuti taga töötas veebirakendus kuidagi väga aegalaselt.

17.4.06

Veebipõhine töölaud

Aeg on teadupärast nähtus, mida tagasi kerida ei saa. Aja füüsikalistest omadustest lähtuvalt tekib inimestel sageli olukord, kus aega on vähe, aga teha on palju.
Sattusin del.icio.us-i kaudu lehele nimega www.netvibes.com mis võimaldab luua omale veebilehe, võiks isegi öelda töökeskkonna, kuhu saab paigutada:
 • uudistevood
 • Google meilipostkasti Gmail sisu
 • Google Calendar kalendrisse kantud sündmused
 • otsimootorite otsingukaste
 • ToDo-listi ehk tegemist vajavate tööde nimekirja
 • notes'i (need kollased lipikud sinu monitori küljes)
 • nelja päeva ilmaprognoosi
 • Box.net teenus lubab paigutada 1GB faile (failid kõikjalt kättesaadavad)
 • Bookmarke
 • oma meilipostkasti kirjade nimekirja (kas on uusi kirju?)
 • jne...

Miks sellist keskkonda kasutada?

Esiteks. Kõik oluline on ühes kohas. Selle asemel, et sul on arvutis lahti meililugemise programmid-keskkonnad, uudistevoo lugemise aken ja veel teab mis, saad selles keskkonnas kõik ühte kohta kokku koguda. Teiseks. Seda keskkonda saad sa kasutada suvalises internetiühendusega arvutis (sellisel juhul pead sa ennast kasutajaks registreerima). Kolmandaks. Selles keskkonnas pole üldjuhul vaja midagi salvestada, kõik salvestub automaatselt. Neljandaks. See keskkond aitab aega kokku hoida. Aeg teadupärast ärimaailmas on...

Miks sellist keskkonda mitte kasutada?

Kui sa soovid, et sinu meilipostkasti kirjad oleksid lehel nähtavad, siis tuleb selleks sisestada oma kasutajatunnus ja parool. Mina küll ei sisestaks!

11.4.06

DigiTiiger puhkab

Sirvisin DigiTiigri koolitajate ajaveebe ning leidsin, et koolitajate seltskond on vist süvenenud oma igapäevategemistesse. Ainult Varje ajaveebist leidsin aprillikuise postituse e-õppe teemadel. Endal on viimased nädalad kulunud peamiselt kulunud kooli vasuvõtuinfosüsteemi programmeerimise ja Tiigrihüppe projektitaotluse jaoks info kogumise peale. Huvitav oleks teada, millega teised koolitajad tegelevad?

Ahjaa, Janikal on täna sünnipäev. Palju Õnne!

7.4.06

Ajaveebi ABC

Tõnis ja Siim Saksing on loonud blogilehe Ajaveebi ABC, mis selgitab mida võib üks ajaveeb endas sisaldada ja milliseid võimalused selleks on. Hea lugemine neile, kes soovivad oma ajaveebi muuta huvitavamaks, funktsionaalsemaks ja miks mitte ka tulutoovamaks.
Lisasin mõned lisavidinad ka sellesse ajaveebi. Osutus, et minu ajaveebil on ainult üks lugeja (mina ise), kes jälgib seda saiti FeedReaderi kaudu. Kui soovid siin lehel toimuvaga kursis olla, siis lisa oma FeedReaderisse või selle analoogi järgmine link: http://feeds.feedburner.com/KiviTiiger. FeedBurneri viite leiad ka ajaveebi menüüst.

23.3.06

Digitiigri loengu materjalid

Panin ülesse Veskisillas toimunud loengu materjalid veidi täiendatud kujul siia. Koolisusel kogutud lingikogu leiab siit

20.1.06

Vaikne reede

Varahommikune vaade kabineti aknast Tartule, väljas 28 kraadi külma. Enamus päeva kulus DigiTiigri koolitusmaterjalidega tutvumiseks. Posted by Picasa

13.1.06

Tehnika sajand

Juhtub nii, et tehnika kipub katki minema just siis kui teda kõige rohkem vaja on. Täna viisin läpaka Ordi remonti, klassivend lubas esmaspäevaks üle vaadata. Eks näis, loodame, et kõvaketas üles ei öelnud. Magama, naine juba ootab.

10.1.06

Ettevalmistused DigiTiigri koolituseks

Osutus, et pean ette valmistama DigiTiigri koolituse raamaes VII mooduli, mille pealkirjaks on "Aktiivõpe ja uus meedia õppetöös". Lähemalt vaadatakse mis on aktiivõpe ja uus meedia. Õpitakse kasutama ühte pilditöötlusprogrammi. Tutvustatakse piltide otsimise võimalusi internetist. Viiakse läbi üks väike meediaprojekt IVA keskkonnas.
Praeguseks olen üle vaadanud aktiivõppe ja uue meedia teemad. Pühapäeval valmis Picasa User Guide eestikeelne versioon, mis läheb ka varsti IVA keskkonda ülesse.