29.9.06

Screencast: Excel: Sektordiagrammi loomine

Vahelduseks midagi lihtsat diagrammide loomise valdkonnast. Järgnev screencast ehk ekraanivisioon õpetab, kuidas luua lihtsat sektordiagrammi (pirukadiagrammi) kasutades diagrammi loomise töövahendeid. Varsti tulekul diagrammi muutmise juhend.

Screencast: Sektordiagrammi loomine Excelis
Fail iseseisvaks harjutamiseks: reisid.xls
Vaata ka: Sektordiagrammi muutmine

28.9.06

Screencast: Excel: Summeerimine

See screencast, mille Kivilinna Digitiiger on koostanud, annab ülevaate erinevatest summeerimise võimalustest Excelis. Alustatakse käsitsi valemite sisestamisest, kasutatakse SUM-funktsiooni, valemite paljundamist ja AutoSum võimalusi.

Screencast: Summeerimine Excelis

26.9.06

Screencast: Excel: Liigendtabeli loomine

Kivilinna DigiTiiger on valmis saanud liigendtabeli (PivotTable) screencast'iga. Liigendtabeli abil on võimalik leida summasid (loendusi, keskmisi, miinimume, maksumume, jne...) tunnuste lõikes sarnaselt vahesummade (Subtotal) kasutamisega, kuid oluliselt lihtsamalt. Samuti on liigendtabelistest võimalik lihtsa vaevaga teha graafikuid.

Screencast: Liigendtabelid (PivotTable) Excelis

Vaata ka:

25.9.06

Screencast: Excel: Tabelite vahesummad

Jäejekordne screencast Exceli andmetöötluse valdkonnast eeldab, et kasutaja oskaks Excelis andmeid sorteerida (vt. Andmete sorteerimine Excelis). Vaatame lähemalt vahesummade (Subtotal) töövahendit, mis aitab leida summasid (samuti loendusi, keskmisi jne...) mingite tunnuste lõikes. Vahesummade töövahendi nimetus tuleneb sellest, et summad paigutatakse olemasoleva tabeli ridade vahele. Samuti pakub vahesummade vaade mugavat andmete peitmise/näitamise võimalust.

Screencast: Vahesummad Excelis

Vaata ka: Andmete sorteerimine Excelis

21.9.06

Screencast: Excel: Andmete filtreerimine

Eelmine Exceli screencast näitas, kuidas andmeid sorteerida mitme tunnuse järgi. Järgmiseks vaatame ühte andmete filtreerimise võimalustest nimega AutoFilter. AutoFilter lubab tabeli tulpadele rakendada erinevaid filtreid, mille tulemusel näidatakse tabelist ainult filtri tingimustele vastavaid ridu. Filtreid võib rakendada mitmele tulbale korraga, samuti võib ühele tulbale rakendada mitut filtrit.

Screencast: Andmete filtreerimine Excelis

Vaata ka: Andmete sorteerimine Excelis

20.9.06

Screencast: Excel: Andmete sorteerimine

Kivilinna Digitiiger alustab uut screencast'ide sarja Excelis. Järgnevad screencastid, mis Kivilinna DigiTiigri ajaveebis ilmuvad on seotud Excelis olevate andmetabelitega - sorteerimine, filtreerimine, vahesummad (Subtotal) ja liigendtabelid (PivotTable). Alustuseks midagi lihtsat - andmete sorteerimine Excelis

Screencast: Andmete sorteerimine Excelis

19.9.06

Screencast: Word: Sisukorra moodustamine

Järjekordne screencast, mille Kivilinna DigiTiiger on koostanud õpetab, kuidas luua sisukordi Wordis. Sisukordade loomise eelduseks on see, et tekst oleks vormistatud kasutades stiile. Eelnevad screencastid (Stiilide kasutamine ja loomine Wordis ja Stiilide muutmine Wordis) annavad ülevaate kuidas stiile kasutada.

Screencast: Sisukorra moodustamine Wordis

Vaata ka:

15.9.06

Screencast: Word: Stiilide kasutamine ja loomine

Kivilinna Digitiiger katsetas ekraanilindistustarkvara Wink'i uut (2.0) versiooni. Peab tõdema, et uue versiooniga polnud pooltki nii lihtne juhendit kokku panna kui vana 1.5 versiooniga, mis tegi palju asju automaatselt ära. Sellega oli aga parasjagu tüütut nikerdamist, aga valmis ta sai.

Seekordseks teemaks stiilide kasutamine Wordis. Kui on tegemist vähegi pikema kirjatükiga siis on korrektsema tulemuse ja väiksema vaeva huvides mõistlik kasutada stiile. Stiiliks nimetatakse mingit vormingute komplekti, mida saab rakendada lõigule, tekstile (sõnale, tähele), loendile või tabelile. Näiteks stiil Heading1 (Pealkiri1) Wordis sisaldab pealkirjadele iseloomulikke omadusi. Rakendades sisutekstile ja pealkirjale stiile on hiljem lihtne muuta teksti kujundust - tuleb muuta ainult stiile ja kogu stiilidega kujundatud tekst muutub korraga! Pealegi saab stiilidega korrektselt vormistatud tekstist lasta luua automaatselt sisukorda, aga sellest tuleb juba juttu veidi hiljem.

Screencast: Stiilide kasutamine ja loomine Wordis

13.9.06

Screencast: Word: Kuidas paigutada teksti tulpadesse?

Järgnev ekraanivisioon e. screencast on Kivilinna DigiTiigri esimene katsetus M$ Wordi kasutusjuhendite sarjast. Ekraanivisioonis näidatakse, kuidas moodustada tekstist tulpi ja kuidas muuta teksti paigutust tulpades.

Screencast: Word: Kuidas paigutada teksti tulpadesse?