25.3.07

Mõistekaart ja ideekaart

Concept map on mõiste Novaki koolkonna poolt ja omab suhteliselt ranget hierarhilist ülesehitust. Eesti keeles peaks kasutama termineid mõistekaart või mõisteskeem. Ametlikult soovitatav ideeskeem pole just kõige sobivam kasutada, kuna jätab kõrvale sõna 'mõiste', mis on mõistekaardi korral keskseks elemendiks. Kaks mõistet mõistekaardil peavad rangelt olema seotud neid kirjeldava seosega.
Mindmap on levinud kui mõtete kogumise ja visualiseerimise vahend. Seda kasutatakse sageli kui on vaja teha ajurünnakuid. Eest keeles võiks kasutada termineid ideekaart või ideeskeem. Ideekaart ei ole nii range ülesehitusega kui mõistekaart. Mõistete vahel ei pea olema seoste iseloomu täpsustavat kirjeldavat sõna.

16.3.07

Ekraaniviisor: Geogebra: funktsiooni puutuja

Kuidas leida funktsiooni puutujat?
Varem tegime juttu funktsiooni integraali leidmisest GeoGebra abil. Nüüd vaatame lähemalt kuidas kontrueerida funktsioonile puutujat. Puutujat konstrueerime kahel erineval viisil: käsurealt ja graafilist kasutajaliidest kasutades.

2.3.07

Kuidas paremini õppida?

Kindlasti oled tähele pannud, et mõnikord omandad teadmisi lihtsamalt ja kiiremini ning mõnikord aegalselt ja vaevarikkalt. Üks võimalik põhjus võib olla see, et kasutad erinevaid õpistiile.
Uuringud näitavad, et inimesed kasutavad õppimiseks põhiliselt kolme õpistiili:
 • Visuaalne õpistiil (Visual)
 • Kulamisel põhinev õpistiil (Aural)
 • Lugemisel/kirjutamisel põhinev õpistiil (Read/Write)
 • Liikumistajul põhinev õpistiil (Kinesthetic)
Leidub inimesi, kellele on domineeriv ainult üks õpistiil, samas leidub inimesi, kellele sobib kaks või kolm erinevat õpistiili ning on ka neid, kellele sobivad ühtemoodi hästi kõik õpistiilid.

Et paremini õppida on vaja teada oma õpistiili. Õpistiili väljaselgitamiseks sooritasin testi kodulehel VARK - a guide to learning styles ning sain teada, et:
 • Visual: 12
 • Aural: 5
 • Read/Write: 12
 • Kinesthetic: 13
Kui veidike mõelda, siis kuulates õppimine mulle tõepoolest ei meeldi, tavaliselt teen loenguid kuulates märkmeid või skeeme. Kui soovid täpsemalt teada saada, kuidas erinevat tüüpi inimestele õppida meeldib, siis siit leiad erinevate õpistiilide kirjeldused.
Paraku on test inglisekeelne.

1.3.07

Ekraaniviisor: GeoGebra: Integraali leidmine

Kunagi ammu lubasin, et tuleb juttu programmist nimega GeoGebra.

GeoGebra’t on võimalik kasutada:

 • tasandiga seotud geomeetria õpetamiseks ainetunnis illustreeriva materjalina
 • iseseisvaks õppimiseks etteantud töölehtede järgi
 • geomeetriaülesannete lahendamiseks ja lahenduste õigsuse kontrollimiseks

GeoGebra

 • arendab geomeetrilist mõtlemist
 • muudab abstraktsed objektid (funktsioonid, sirged, punktid, tuletised, integraalid, vektorid jne..) reaalselt nähtavaks ja manipuleeritavateks
 • loodud töölehed on interaktiivsed ja kasutatavad internetis
Koostasin ekraaniviisori, mis näiab, kuidas koostada GeoGebra abil töölehte, mida on võimalik kasutada integraali mõiste lahtiseletamiseks. Samas on ka valmis tööleht veebilehitsejas kasutamiseks.
Ekraaniviisor: Geogebra: Integraal
GeoGebra tööleht: Integraal