28.11.06

Ekraaniviisor: Inspiratsioonitarkvara Kidspiration kasutusjuhend (4. moodul)

Inspiratsioonitarkvara Kidspiration kasutusjuhendi viimases moodulis õpid, kuidas kasutada, luua ja salveastada tegevusi (ehk sisuliselt töölehti).
4. moodulis õpid, kuidas:
 • Avada uut tegevust
 • Võimaldada õpetaja menüü kasutamist
 • Lisada interneti hüperlinki
 • Luua õpetaja sümbolitLukustada sümbolit
 • Kuulata diagrammi ideesid
 • Lindistada sõnu või juttu
 • Oma tööd printida
 • Oma projekti tegevusena salvestada kasutades Tegevuse Abimeest (Activity Wizard)

Vaata ka:

Juhendi koostamisel on kasutatud materjale aadressilt http://www.hot.ee/kidspirat/

Ekraaniviisor: Inspiratsioonitarkvara Kidspiration kasutusjuhend (3. moodul)

Selles moodulis vaatame lähemalt elementide grupeerimise võimalusi Kidspirationi abil.

Selles moodulis õpid kuidas:

 • Alustada uut diagrammi
 • Salvestada oma tööd
 • Lisada Supergrupi kategooriat
 • Luua uus Supergrupi kujund
 • Lisada pealkirja Supergrupi kategooriale
 • Muuta Supergrupi kategooria värve
 • Eemaldada sümboleid Supergrupi kategooriast
 • Vaadelda Supergrupi kategooriaid Kirjutamisvaates
 • Sulgeda projekti ja pöörduda tagasi Kidspirationi Starterisse

Vaata ka:

Juhendi koostamisel on kasutatud materjale aadressilt http://www.hot.ee/kidspirat/

27.11.06

Ekraaniviisor: Inspiratsioonitarkvara Kidspiration kasutusjuhend (2. moodul)

Kidspiration mõistekaartide koostamise tarkvara on mõeldud kasutamiseks madalama kooliastme õpilastele ja õpetajatele.
2. moodulis õpid, kuidas:

 • Avada projekti
 • Lülituda ümber
 • Kirjutamisvaatesse
 • Lisada ideid
 • Muuta ideede tasandit
 • Muuta ideede järjekorda
 • Muuta teksti välimust
 • Peita joontega paberit
 • Muuta alajaotuse stiili
 • Lisada projektile oma nime
 • Salvestada projekti
 • Publitseerida oma projekt tekstitöötlusprogrammis

Ekraaniviisor: Inspiratsioonitarkvara Kidspiration kasutusjuhend (2. moodul)

Vaata ka:

Juhendi koostamisel on kasutatud materjale aadressilt http://www.hot.ee/kidspirat/

Ekraaniviisor: Inspiratsioonitarkvara Kidspiration kasutusjuhend (1.moodul)

Ehk siis teiste sõnadega iseõpetav juhend mõistekaartide koostamiseks Kidsporation 2 tarkvara abil. Juhend koosneb neljast moodulist:

1. Moodul õpetab kuidas:

 • Alustada uut diagrammi
 • Lisada projektile oma nime
 • Tööd salvestada
 • Diagrammile sümboleid lisada
 • Kasutada sümbolipaletti
 • Näidata ja peita sümbolite pealkirju
 • Sümbolit joonistada kasutades Sümbolivalmistaja (Symbol Maker) tööriista
 • Sümboleid liigutada
 • Sümbolite värvi muuta
 • Sümboleid omavahel seostega ühendada
 • Diagrammi üht osa eemaldada
 • Viga parandada
 • Muuta teksti väilmust kasutades erinevat teksti stiili, suurust ja värvust
 • Programmi sulgeda ja tagasi pöörduda stardi menüüsse.
Ekraaniviisor: Inspiratsioonitarkvara Kidspiration kasutusjuhend (1. moodul)
Vaata ka:

Juhendi koostamisel on kasutatud materjale aadressilt http://www.hot.ee/kidspirat/

1.11.06

Screencast: ChemSkech

ChemSkech on vabavaraline tarkvara, mis võimaldab visualiseerida keemilisi võrrandeid. Reaktsioonivõrrandide sisestamine käib vastavate keemiliste elementide ja ühendite valimise teel ning liitmisega olemasolevale. Kõiki keemilisi valemeid on võimalik vaadata ka kolmemõõtmelisena. Programm pakub ka sisestatud valemite salvestamise võimalust näiteks GIF või PDF-formaati.
Õpetajal on võimalus kasutada programmi keemiaülesannete koostamiseks, kus on vaja joonistada keerulise struktuuriga valemeid. Samuti sobib programm keemiliste ühendite kolmemõõtmeliseks visualiseerimiseks. Lühikese ekraaniviisori ChemSkech'i kasutamise kohta leiab aadressilt: