26.4.06

Registreerimine DigiTiigri kursusele

Kui soovid osaleda DigiTiigri kursusel Tartus või Tartumaal, siis registreeri ennast või oma kooli meeskond DigiTiigri kursusele.
Digitiigri põhikursus
40-tunnine kursus koosneb kümnest moodulist, kus iga mooduli põhiteema on seotud kursust läbiva teemaga. Käsitlemist leiavad e-õppe keskkonnad, e-portfoolio, mõiste- ja mõttekaardid, uus meedia ja koostööprojektid õppetöös. Suurt tähelepanu pööratakse õpitarkvara ja veebilehtede hindamisele ning teadmiste kontrollimise meetoditele, mõtestatud õppimisele ja aktiivõppe sidumisele e-õppega. Kursuse käigus valmib igal osaleval õpetajal isiklik e-portfoolio, kuhu on koondatud kogu kursuse jooksul käsitletud materjal. Kursuse raames kasutatakse erinevaid e-õppekeskkondi.
Vaata ka: Kursuse tutvustust
DigiTiigri lisakursused

Enesekontrolli testi loomine programmiga HotPotatoes
Kursuse käigus tutvutakse enesekontrolli küsimuste ja testide koostamise metoodikaga ning õpitakse looma teste programmiga HotPotatoes. Lõputööna valmib igal kursuslasel testikogu, mis avaldatakse veebis.
Esitlused õppetöös ja nende jagamine Internetis
Kursuse käigus tutvutakse enesekontrolli küsimuste ja testide koostamise metoodikaga ning õpitakse looma teste programmiga HotPotatoes. Lõputööna valmib igal kursuslasel testikogu, mis avaldatakse veebis.
Õppematerjalide loomine ja avaldamine Internetis
Kursusel tutvustatakse erinevaid keskkondi, millega õpetaja saab luua ja avaldada elektroonilisi õppematerjale. Õpitakse kasutama kodulehe loomise programmi Composer, õppematerjalide loomise keskkonda eXeLearning, veebipõhist kodulehe keskkonda GooglePage, failide transportimise võimalusi veebis ja veebipõhiste õppematerjalide koostamise põhimõtteid.
Ühiskirjutamise vahendid õppetöös
Kursuse sisuks on tutvustada erinevaid internetipõhiseid ühiskirjutamise vahendeid, mis on alternatiiviks tasulisele kontoritarkvarale ja mis võimaldavad luua materjalile sisu Internetipõhiselt (WIKI, Zoho, Google, Ajaveeb).
Interaktiivne tahvel klassiõpetajatele
Kursuse sisuks on tutvustada erinevaid Eestis levinud interaktiivseid tahvleid ning nede kasutamise metoodikaid.
Digipildid õppetöös 
Kursusel tutvutakse digitaalfotograafia põhitõdedega ja uuritakse erinevaid näiteid, kuidas digipilte õppetöös rakendada.

Registreeru ja osale!

Kommentaare ei ole: