9.5.06

Screencast: Pooleli jäänud kirja salvestamine mustandina ja mustandi jätkamine


Sageli võib tekkida olukord, kus on vaja kirja kirjutamine pooleli jätta. Selleks et poolelijäänud kirjad kaotsi ei läheks on paljudel meiliprogrammidel olemas mustandite kaust (i.k. Drafts) kuhu saab slvestada mustandid või poolelijäänud kirjad. Järgnev lühike screencast ehk ekraanivisioon näitabki, kuidas pooleliolevat kirja salvestada mustandite kausta ning hiljem jätkata kirja kirjutamist poolelijäänud kohast. Näites on kasutatud veebipõhist meiliprogrammi SquirrelMail.
Screencast: Pooleli jäänud kirja salvestamine mustandina ja mustandi jätkamine

Kommentaare ei ole: