17.6.06

Google Earth 4 ja Google SketchUp


Google maakerast on nüüd väljas neljas beeta-versioon. Uuendustena on lihtsustatud navigeerimisvõimalusi, mis on viidud kompassimoodi tööriistana ekraani parempoolsesse ülaossa, juurde on toodud ka Google SketchUp tarkvaraga loodud ehitiste lisamine kaardile.
Google SkechUp on programm, millega on võimalik lihtsa vaevaga luua kolmemõõtmelisi esemeid (sildu, maju, puid-põõsaid jne...) viimases Google SkechUp versioonis on võimalik lisada majakarkassile peale fotod st. kui katta maja kõik küljed fotodega ja katus katta mõne tekstuuriga, siis saab majast päris realistliku mudeli. Ja mis kõige põnevam - selle majamudeli saab panna Google maakera peale. [Kivilinna DigiTiiger nurrub rahulolevalt].
Siin tekkisid ideed, kuidas antud tarkvara võiks kasutada näteks geograafiatunnis praktilise tööna. Idee järgmine: Õpetaja valib mingist asulast piirkonna, mida otsustatakse kaardistada. Õpetaja ja õpilased lähevad pildistavad (soovitavalt digifotoaparaadiga) antud piirkonnas olevaid hooneid nõnda, et neid saaks hiljem kleepida Google SkechUp tarkvara abil loodavate majakarkasside seintele, et moodustuksid realistlikud majamudelid. Kui õpilasi rohkem, siis võib pildistatavad piirkonnad jagada ära õpilasgruppide vahel.
Järgmine etapp toumub arvutiklassis, kus kogutud pildimaterjal laaditakse arvutisse ja hakatakse koostama pildistatud majade jaoks mudeleid Google SketchUp programmi abil. Majade mõõtmeid pole tõenäoliselt vaja koguda, kuna Google Earth programmis on olemas sateliitfotod majade kujutistega ülaltvaates, küll aga peaks hindama majade kõrgusi. Kui valitud piirkond on valmis modelleeritud, siis saab ehitised kanda Google maakera peale ja nautida virtuaalset jalutuskäiku oma kodukülas või linnas.
vt. ka uudisvideot: Google Earth plus SketchUp

Kommentaare ei ole: