21.6.06

Esimene DigiTiigri koolitus Kivilinnas lõppenud

Eile lõppes TartuKivilinna Gümnaasiumis esimene DigiTiigri koolitus. Koolitatavateks olid enamasti algklasside õpetajad. Valik langes alg-klasside õpetajate peale, kuna neil oli juunis kõige rohkem vaba aega, mõnedel olid küll suvetöölised, aga asjad sai organiseerida nii, et see koolitust ei seganud. Koolitus oli jaotatud kolmele nädalale (4+4+2 moodulit nädalas). Kohati tundus, et koolituse oleks võinud jagada pikema ajavahemiku peale (seda oli näha ka tagasisidest).
Osad õpetajad suutsin ära hirmutada vist E-õppe loenguga, mistõttu osad loobusid. Loobujatele (1.-2. klassi õpetajad) tundus kursus mitte väga sobiv olevat ning nad kahtlesid, et kas leiaksid kursusel omandatule ka rakendust. Samas need, kes kriitilisest punktist üle said jäid koolitusega rahule ja tõdesid, et koolitus läks järjest huvitavamaks.
Koolituse E-portfooliote esitlusi kuulates jäi kõlama, et koolitus oli sisukas, mõned asjad olid tutavad ja mõned hoopis uued, paljudele meeldis inspiratsioonitarkvara kasutamine. Häid sõnu öeldi moodulite ülesehituse kohta, mis jälgisid ainetund arvutklassis metoodikat (huvi tekitamine (arutelu), teoreetiline ülevaade, rühmatöö (prakitiline tegevus), kokkuvõte, enesehinnang). Samuti oli Smart-tahvel väga hea vahend arutelude kokkuvõtmiseks.
Üks koolitatavatest oli arvutiga eelnevalt suhteliselt vähe kokku puutunud, aga kursuse lõpuks oli veendunud, et hakkab arvutit kindlasti rohkem kasutama. Väga meeldiv!
Kodutöödega jagunes seltskond kaheks, osad tegid ära kõik kodutööd süstemaatiliselt ja väga põhjalikult, osad valikuliselt ja mitte nii põhjalikult. Meeldis see, et tunnis olevad rühmatööd ja ülesanded täideti enamasti kohe arvutisse, mõnikord visandati ka eelnevalt paberile. Arvutisse täidetuid töid oli väga hea teistele rühmadele ette kanda ja täiendada. Lihtsamad kodutööd üritati ära teha kohe peale koolitust.
Kursuse lõpetajaid oli küll vähevõitu, aga see-eest väga tublid ja motiveeritud õpetajad, kes kindlasti hakkavad omandatud teadmisi uuest õppeaastast rakendama.
Suur tänu koolituses osalejatele!

1 kommentaar:

Siret ütles ...

Õnnitlused ka õpetajale kursuse lõpetamise puhul :)