11.12.07

Web 2.0 koolis

Järgnev slidecast (esitlus koos pealerääkimisega) räägib muutustest hariduses ja õpetamises läbi tehnoloogia arengu. Võrreldakse mõisteid Web 2.0 ja Web 1.0. Antakse ülevaade RSS-ist, võrreldakse blogisid ja Wiki'sid, räägitakse, mis on podcasting (taskuhääling), sotsiaalsed võrgustikud jne...
Esitlus ise koos heliga on küllaltki pikk (47:04), kuid nauditav.

Kommentaare ei ole: