25.3.07

Mõistekaart ja ideekaart

Concept map on mõiste Novaki koolkonna poolt ja omab suhteliselt ranget hierarhilist ülesehitust. Eesti keeles peaks kasutama termineid mõistekaart või mõisteskeem. Ametlikult soovitatav ideeskeem pole just kõige sobivam kasutada, kuna jätab kõrvale sõna 'mõiste', mis on mõistekaardi korral keskseks elemendiks. Kaks mõistet mõistekaardil peavad rangelt olema seotud neid kirjeldava seosega.
Mindmap on levinud kui mõtete kogumise ja visualiseerimise vahend. Seda kasutatakse sageli kui on vaja teha ajurünnakuid. Eest keeles võiks kasutada termineid ideekaart või ideeskeem. Ideekaart ei ole nii range ülesehitusega kui mõistekaart. Mõistete vahel ei pea olema seoste iseloomu täpsustavat kirjeldavat sõna.

Kommentaare ei ole: