31.1.07

Kidspiration ja Inspiration Eestis

DigiTiiger Ingrid Maadvere on loonud eestikeelse veebilehe tarkvaraprogrammidest Kidspiration ja Inspiration.
Tegu on tarkvaraga, mille abil saab õpilane iseseisvalt või õpetaja abil luua seoseid objektide ja nähtuste vahel erinevates õppeainetes. Programmid Kidspiration ja Inspiration toetavad kõige olulisemat – õppima õppimist. Programm aitab õpitavat meelde jätta läbi seoste ja seaduspärasuste leidmise, neid piltlikult ette kujutades. Visuaalse õppimise vahendina aitab tarkvara arendada loovat mõtlemist, informatsiooni ja teksti eristamise oskust ning parandada funktsionaalset lugemis- ja kirjutamisoskust.

Ingridi loodud koduleht sisaldab juhendeid programmide kasutamiseks ning ka töölehti ainetundides kasutamiseks. Kindlasti tasuks materjale vaadata ka kogenud Inspirationi ja Kidspirationi kasutajatel - huvitavaid lähenemisi ja ideid leiab kuhjaga.
Kidspiration ja Inspiration Eestis

Kommentaare ei ole: